Dane opiekuna

Imię opiekuna prawnego dziecka.

Nazwisko opiekuna prawnego dziecka.

Numer telefonu do kontaktu w sprawach organizacyjnych.

Email do kontaktu w sprawach organizacyjnych.

Ustaw swój nowy login do systemu na rok 2024/2025

Ustaw swoje nowe hasło do systemu na rok 2024/2025

Lista zapisywanych dzieci

Dane dziecka nr 1

Imię uczestnika zajęć.

Nazwisko uczestnika zajęć.

Klasa szkolna uczestnika zajęć - stan na wrzesień 2024 r.

--

Data urodzenia uczestnika zajęć.

Status słuchacza

Proszę wybrać rodzaj zajęć

Zajęcia stacjonarne
na Uniwersytecie Warszawskim

więcej informacji o tym cyklu
1 000zł (płatność w 2 równych ratach po 500zł)

Zajęcia stacjonarne na Uniwersytecie Warszawskim organizowane są przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, natomiast zajęcia zdalne Eureka! organizowane są przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii we współpracy z Fundacją Nauk Ścisłych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz zgłoszeniowy jest Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa;
 • Za ochronę danych osobowych przekazanych przez formularz zgłoszeniowy odpowiada Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@duch.edu.pl, tel. +48 602 537 156;
 • Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przyjęcia zgłoszenia, przeprowadzenia rekrutacji i przeprowadzenia zajęć organizowanych przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii;
  • informowania o innych wydarzeniach, szkoleniach i projektach organizowanych i polecanych przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii – w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji elektronicznej;
 • Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres obejmujący udział w szkoleniu, zaś w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji elektronicznej – do czasu rezygnacji z jej otrzymywania, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 6 lat;
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie przekazanych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w zajęciach.
 • Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody jest wolne od opłat.

Zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędna w celu realizacji usług szkoleniowych organizowanych przez Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji elektronicznej Fundacja będzie wysyłała na podany adres email informacje o: ciekawych wydarzeniach, bezpłatnych wycieczkach, realizowanych i polecanych projektach.


Regulamin uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych dostępny jest pod linkiem: Regulamin zajęć stacjonarnych.

 

Zaakceptuj wymagane zgody