Rejestracja na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii - rok 2016/2017

WARSZAWA

W grupach klas 3SP i 6SP nie mamy już wolnych miejsc. Rekrutacja do tych grup została zamknięta

Dane Opiekuna

Do kontaktów w razie konieczności

Ustalony tu login pozwoli na dostęp do systemu

Hasło do systemu powinno być trudne do odgadnięcia przez osoby trzecie

Lista zapisywanych Słuchaczy
Dane Słuchacza nr 1

--

Zaznacz to pole jeśli Słuchacz kontynuuje naukę z poprzedniego roku szkolnego

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii dostępny jest tu: Regulamin Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii