Rejestracja na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii - semestr 2017/2018

Dane opiekuna

Imię opiekuna prawnego dziecka

Nazwisko opiekuna prawnego dziecka

Na podany numer telefonu będziemy kontaktować się w trakcie zajęć w przypadku jeśli zaistnieje taka konieczność

Login do systemu umożliwi bieżące sprawdzanie planu zajęć i obecności dziecka na zajęciach

Hasło do systemu powinno być trudne do odgadnięcia przez osoby trzecie

Lista zapisywanych dzieci
Dane dziecka nr 1

Imię uczestnika zajęć

Nazwisko uczestnika zajęć

Klasa szkolna uczestnika zajęć - stan na wrzesień 2017

--

Data urodzenia uczestnika zajęć

Zaznacz to pole jeśli Słuchacz kontynuuje naukę z poprzedniego roku szkolnego

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii dostępny jest tu: Regulamin Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do prowadzenia zajęć. Dane te nie są nigdzie udostępniane i służą jedynie do prowadzenia zajęć